Podkast Świat

Atlas Świata: jak migrują Indusi?

Indie znajdują się wśród krajów z największą liczbą emigrantów. Według statystyk z 2020 roku 18 millionów osób pochodzących z Indii mieszka poza granicami swojego kraju. Jednocześnie liczba ta jest znikomym procentem całej populacji Indii i skala emigracji zagranicznej jest bardzo mała w porównaniu z migracjami wewnątrz kraju. Czym charakteryzują się indyjskie przeprowadzki za pracą? Czy …

Continue Reading